خنثی!

زباناون پروژه ی کوفتی تحویل داده شدمژه

البت یه پروژه دیگه مونده که درصد کوفتی بودنش از بالایی کمترهاوه

شکلات بانو تابستون رو مونده که سر کار بره و مثلا پایان نامه انجام بده که تاکنون هیچ یک از این دو محقق نشدهزبان شکلات همانند زمان هایی که در خانه است یا نت می باشد یا خوابعینک

هم اتاق شدن با کپل خیلی از لحاظ تغذیه ای به نفع بدنم شدهعینک چون کپل با شوق و ذوق غذا می خوره آدم به خوردن تشویق میشه و فک کنم نگرانی مامانم اینا از بابت لاغریم رفع شهمژه

ولی خوب یه معایبی هم داره... از جمله این که کپل به نور حساسه!! با این که من شبا چراغا رو خاموش می کنم ولی میگه نورلپ تاپت هم که به دیوار می خوره اذیتم می کنه و نیمذاره بخوابمچشمک که منم گفتم دیگه باید به این وضعیت عادت کنی!!! هم اتاقی قبلیم عادت کرد تو هم می تونی عادت کنیشیطان می خوان واسمون هم اتاقی جدید بفرستن!! (کسایی که تابستون خوابگاه می خواستن رو تو خوابگاه ما اسکان دادن) ترجیح میدم که از بکس دانشکده خودمون باشه تا بکس دانشکده های دیگهلبخند یه کم گروه خونی بکس هنر با بقیه می فرقه... یکی از داوطلبان مورد نظر هم اتاقیمتفکر خصوصیاتی شبیه به کپل دارد... ولی خوب اگه اونم بیاد تو اتاق مجبوره به شب زنده داری من عادت کنه... والا من که دعوتنامه نفرستادم واسشون که بیان هم اتاقیم شن... خودشون اصرار داشتنشیطان

/ 3 نظر / 22 بازدید
آقای ح

شکلات بانو خودش تبدیل به کپل نشه صلواااات[نیشخند]

آقای ح

خوب اگه پشتت بکنی سمت نور لپ تاپ ایا بازم نور اذیت می کنی؟[نیشخند]

دخمل

خخ. وای انقد بدم میاد یکی به نور حساس باشه!!! [زبان][نیشخند] خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ !