خواب 4 بعدی!

ببخشید دیگه... خیلی عجله ای بود حتی درست تو ظرف نچیدمشخجالت من اینقدام دیگه بی نظم نیستم ...

/ 2 نظر / 26 بازدید
ماندگار

درود بر شکلات عزیز.[بغل] با سرعت جت شروع کن به کار پروژه و یکی دو روزه تمومش کن.[تایید]

خانومی

[خوشمزه] منم میخوام شکلات بانو میخوام.به نظز من نذری خونه داییتو برو. خیلی خوش میگذره نذری پرون. [لبخند]