شکلات استرس زا!!!!

1. شکلات بانو درس نمی خونهنگران همش بازی می کنه!!!ابرو دیشبم تا ساعت 2 بازی می کرد!!!! ساعت 2 قبل خواب بازیشو حذف کردم.... گفتم جنبه نداری این بازی باشه... تا آخر امتحاناتم نصبش نمی کنی!!!

2. امروز شکلات بانو استرس گرفته بود!!!متفکر اگه درست برنامه ریزی کنه می رسه درساشو بخونه ولی این استرس لعنتی کلی وقتش می گرفت... استرسش باعث سلسله بول شده بود!!! و یه پاش اتاق بود یه پا دبلیو سی!!! یه کم هم درس خوند امروز...

3. امروز یه دیوونه زنگید گوشیم... می گم شما... میگه نمی شناسی! ولی کارتون دارم... گفتم بفرمایید.... گفت بیا با هم دردو دل کنیمیول گفتم چی!! میگه شما دوست پسر نمی خوای؟ گفتم مگه بیکارم!!! قطع کردم

دوباره زنگید که چرا قطع کردی!! تروخدا قطع نکن... یعنی من بیکارم که زنگیدم.. گفتم آره.. ولی من بیکار نیستم ... قطع کردم...

یه ربع بعد زنگید که کارتون تموم نشد!!! گفتم کار من تموم نمی شه...قطع کردم

اس داده پس عشقمون چی میشه؟خنثی واسش زدم برو بابا. حالت خوبه!! زده من تو رو دوس دارم.... میگم تو که اصلا منو نمی شناسی... میگه خاصیت عشق اینه... منم جواب دادم دیوووونه ای.... اون زد عاشقتم!!!خنثی

ملتم بیکارن به خدااااا.... البته دستشم درد نکنه تو حال استرسی کلی خندیدیمعینک

/ 9 نظر / 22 بازدید
محمد

من احساس میکنم .اون نیمه گمشده شماست [چشمک][نیشخند]

آقای ح

شکلات بانو..همین کار ها رو می کنی که همش تنهایی و وقتت رو با بازی می گذروونی[خنده] از لحاظ ااتلاف وقت دوست پسر بازی بقیه با بازی هایی که تو می کنی یکی محسوب میشه[نیشخند] تازه اونا شاید یکم بهشون خوش بگذره تو بعد هر بازی پشیمونی[خنده]

دخمل

منم متنفرم از این نظم آموزشی که "من" رو هدر داد !!!!!!!!!!!!!

دخمل

منظورم نظام آموزشی بود. ضمناً همچنان داره هدرم میده!. اینهمه استعداد مختلف!!. بی لیاقتا [نیشخند].

دخمل

إ إ ! . هورمونیت؟؟!! سلسله بول؟؟!!!...[ابرو]

دخمل

نه میدونم. میگم این کلمات؟؟!این تعاریف؟؟[ابرو]

دخمل

خخخ. نع دخترم![عصبانی][نیشخند][نیشخند]

راحیل

اوه خدای من یکی سر اسکول کردنت شرط بندی کرده خفن

دامون

قديميا ميگفتن هر جوابي كه به مزاحم ميدي يعني منم اهلشم بهترين جواب " سكوت "