این روزام!

عصر ها دارم میرم شرکت یکی از بکس استارت آپی (دبیر ارشد استارت آپ)عینک قراره واس استارت آپ های آینده و همچنین جلسات همفکر کمک کنمزبان البت ایده منم قراره اجرایی شه... چند تا از مدیرای استارت آپ همچنین ایده ای داشتن که با کمک هم ایشالله اجرایی شهچشمک البت اینجا ایرانه و همه ی اینا فعلا در حد حرفه... و تا اجرایی نشدن نمی شه بهشون امید داشتاز خود راضی

دیروز داشتم فال ورق می گرفتم که آنتن سر رسید (یکی از دانشجوها که مسئول حضور غیابه!) می ترسم واسم بد بشه و بره چغولی کنهابله هر چند که چیزه خاصی نبوده ولی اینجا یزده....

کلی انرژی مثبت نیاز دارم قلب اوضاع کاریم... اوضاع خوابگاه... نیاز به انرژی مثبتتون دارم خیلیقلب

/ 4 نظر / 59 بازدید
راحیل

دوست دارم خودت و کارهات رو و فعالیت هات رو کاش منم استارت اپ

دلارام

امیدوارم همه چی خوب پیش بره.نمیدونم دیر گفتم یا نه[لبخند]

آقای ح

من که ایده خاصی نداررم[نیشخند]خواستم بگم معطل من نشید

آقای ح

[هورا] بزن به افتخارش[هورا][هورا] شکلات بانو نارگیله...[نیشخند] میدونم یه روزی خودت شرکت می زنی و شیره همه کارمندارو می کشی[نیشخند]