بیش فعال بی فعالیت!

درود دوستان جانقلب

1. زندگی در جریان است... شکلات بانو کمی فعال شده!!! البت این فعال شدنش از بعضی کارا عقبش می ندازه... مثه پایان نامه.... من هیچ حرکتی در راستای انجام پایان نامه نزدمابله

2. به خاطر گیر دادنای بیجای خوابگاه دوست ندارم خوابگاه یونی مون بمونم... دیروز با کپل رفتیم خوابگاه یکی از یونی های دیگه رو دیدیم ولی اصلا به دلم ننشستناراحت همزمان دنبال خونه ام هستیم... دنبال یه خونه مبله در جای مناسب و هزینه مناسب هستیملبخند انرژی می خوام واسه یافتنشقلب من امیدم به انرژی های شماستااااا و الا وقت نمی کنم برم دنبال خونهچشمک

3. با دو تا از همکارای خانومم شام رفتیم بیرونعینک فینگر فود سالم! خوردیم.... خوشمزه بود... من عاشق سس مخصوصشون شدمخوشمزه اینقد می رم رو مخشون که دستورشو بهم بدنگاوچران

قلبگوله گوله انرژی مثبت!

/ 1 نظر / 87 بازدید
راحیل

خونه میگرفتی از اول راحت گرچه من تو خوابگاه خیلی بهم خوش میگذشت